גנוטיפ 1

טיפול משולב של אומביטסביר, פריטפרביר, ריטונביר, דאסאבוביר וריבאבירין מביא לתגובה נגיפית ממושכת חודשים לאחר הפסקת הטיפול, בחולי גנוטיפ 1 של הפטיטיס סי כרוני

טיפול משולב של ויקירקס (אומביטסביר, פריטפרביר וריטונביר), אקסווירה (דאסאבוביר) וריבאבירין עבור זיהום כרוני עם גנוטיפ 1 של HCV מביא לשיעורי תגובה נגיפית גבוהים יותר ממה שנצפה במחקרים מבוקרים

25.04.2017, 13:58
הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים קליניים שבחנו תרופות עם פעילות אנטי-ויראלית ישירה (direct-acting antiviralי- DAA) מהדור השני הראו שיעורים גבוהים של תגובה נגיפית ממושכת (sustained virologic response - SVR) וממצאי בטיחות מבטיחים בקרב מטופלים עם זיהום כרוני עם גנוטיפ 1 של נגיף ההפטיטיס Cי (HCV).

מחקר עוקבה שבוצע בספרד חקר את היעילות והבטיחות במסגרת העולם האמיתי של שני משטרי טיפול DAA משולב פומי: אומביטסביר, פריטפרביר וריטונביר (Ombitasvir Paritaprevir Ritonavir - Veikirax) יחד עם דאסאבוביר (Dasabuvir – Exviera) (ויקירקס + אקסווירה), בהשוואה לדיפסביר וסופוסבוביר (ledipasvir/sofosbuvir - Harvoni) (הרווני).

בין אפריל 2015 לפברואר 2016 נאספו מ-35 מרכזים רפואיים בספרד נתונים על מטופלים עם זיהום כרוני עם גנוטיפ 1 של HCV, אשר טופלו עם ויקירקס ואקסווירה יחד עם ריבאבירין (Ribavirin – Copegus, Rebetolי) (n=1,567) או עם הרווני יחד עם ריבאבירין (n=1,758). בוצע ניתוח של נתונים דמוגרפיים, קליניים ונגיפיים ותועדו פרטים על תופעות לוואי חמורות.

שתי עוקבות המטופלים לא הותאמו מבחינת מאפיינים בסיסיים ולכן אין להשוות ביניהן ישירות. שיעור SVR12 (התגובה הנגיפית 12 שבועות לאחר תום הטיפול) עמד על 96.8% עם ויקירקס, אקסווירה וריבאבירין ו-95.8% עם הרווני וריבאבירין. לא נצפו הבדלים מובהקים ב-SVR לפי תת-גנוטיפ של HCVי (p=0.321 עבור ויקירקס, אקסווירה וריבאבירין ו-p=0.174 עבור הרווני וריבאבירין) או לפי רמת הלייפת הכבדית (fibrosisי; p=0.548 עבור ויקירקס, אקסווירה וריבאבירין ו-p=0.085 עבור הרווני וריבאבירין).

רמת האלבומין בקו הבסיס היתה הגורם היחיד שנקשר באופן מובהק לכישלון בהשגת SVRי(p<0.05) בניתוח רב-משתנים.

תופעות לוואי חמורות אירעו בקרב 5.4% מהמטופלים שטופלו עם ויקירקס, אקסווירה וריבאבירין וב-5.5% מהמטופלים שטופלו עם הרווני וריבאבירין. 1.7% מהמטופלים שטופלו עם ויקירקס, אקסווירה וריבאבירין ו-1.5% מהמטופלים שטופלו עם הרווני וריבאבירין הפסיקו את הטיפול עקב תופעות לוואי חמורות.

30% מהמטופלים שהגיבו באופן מלא לטיפול קודם בקרצינומה של תאי הכבד (Hepatocellular carcinoma - HCC) חוו הישנות של HCCי. HCC ארעית דווחה בקרב 0.93% מהמטופלים.

החוקרים סיכמו, כי בעוקבות גדולות אלו של מטופלים במסגרת קלינית בספרד, שילוב תרופתי של ויקירקס, אקסווירה וריבאבירין הביא לשיעורים גבוהים של תגובה נגיפית ממושכת 12 שבועות מתום הטיפול, בהשוואה לתצפיות ממחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית, עם ממצאי בטיחות דומים וטובים.

מקור:
Calleja JL, Crespo J, Rincón D, Ruiz-Antorán B, Fernandez I, Perelló C, Gea F, Lens S, García-Samaniego J, Sacristán B, García-Eliz M, Llerena S, Pascasio JM, Turnes J, Torras X, Morillas RM, Llaneras J, Serra MA, Diago M, Fernández Rodriguez C, Ampuero J, Jorquera F, Simon MA, Arenas J, Navascues CA, Bañares R, Muñoz R, Albillos A, Mariño Z; Spanish Group for the Study of the Use of Direct-acting Drugs Hepatitis C Collaborating Group.. Effectiveness, safety and clinical outcomes of direct-acting antiviral therapy in HCV genotype 1 infection: results from a Spanish real world cohort
J Hepatol. 2017 Feb 8. pii: S0168-8278(17)30063-6. doi: 10.1016/j.jhep.2017.01.028. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  גנוטיפ 1,  תרופות עם פעילות אנטי-ויראלית ישירה,  טיפול פומי משולב,  דאסאבוביר,  אקסווירה,  אומביטסביר,  פריטפרביר,  ריטונביר,  ויקירקס,  לדיפסביר,  סופוסבוביר,  הרווני,  ריבאבירין,  קופגוס,  רבטול,  תגובה נגיפית ממושכת,  אלבומין,  תופעות לוואי חמורות,  קרצינומה של תאי הכבד,  הפטיטיס C,  מחקרים
תגובות