תרופות אנטי-ויראליות ישירות (DAA) שינו באופן דרמטי את אופן הטיפול והמניעה של הפטיטיס C. ארגון הבריאות העולמי קרא לסילוק הנגיף עד שנת 2030. עם זאת, ישנם פערים ניכרים במחירי DAA בין מדינות בעלות הכנסה נמוכה, בינונית וגבוהה. הטיפולים נעים בין פחות מ-100$ לכ-40,000$ לטיפול ומייצגים מחסום משמעותי בפני הגברת הטיפול וסילוק הנגיף.

במחקר מתוארים מחירי ה-DAA ודרכים להבטיח טיפול בר-השגה תוך אזכור תיאורי מקרה מאוסטרליה, פורטוגל ומצרים. דרכים להבטחת גישה ל-DAA כוללות פיתוח תוכניות הפטיטיס ויראלית נרחבות שמטרתן ניהול משא ומתן לגבי מחירי תרופות, רישיונות חובה ורשות, התמודדות עם התנגדות מטופלים ורכש משותף.

בעוד שגורמים רבים משפיעים על מחירי ה-DAA, גורם משפיע מרכזי הינו היכולת והרצון של מדינה לנהל משא ומתן עם חברות התרופות. אם השיחות לא מובילות למחירים סבירים, לממשלות ישנה אפשרות להשתמש בגמישויות המוגדרות ב-Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. גישה בת-השגה ל-DAA מקבלת חיזוק על ידי שיתוף פעולה בין ממשלות, החברה האזרחית, ארגונים בינלאומיים וחברות תרופות על מנת להבטיח שכל המטופלים יוכלו להרשות לעצמם את הטיפול. עידוד דרכי פעולה אלו הוא בעל חשיבות מכרעת בהשפעה על מדיניות, שיפור הגישה ל-DAA והשגה של סילוק הנגיף.

מקור: 

Douglass, C.H. et al. (2018) BMC Medicine. 16, 175