מחקרים

יעילות גלקפרוויר עם פיברנטסוויר כטיפול מוצא אחרון לחולי הפטיטיס C

טיפול G/P משפר תוצאים במטופלים שכשלו על טיפולים אחרים

HCV, הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

בעולם האמיתי אין הרבה מידע בדבר היעילות של שילוב בין גלקפרוויר לפיברנטסוויר (משטר G/P), כטיפול מוצא אחרון לאחר כישלון של טיפולים אנטי-ויראליים ישירים קודמים. חוסר הידיעה בולט במיוחד בכל הקשור להתפתחות של זנים עמידים למעכבי NS5A, ויעילות הטיפול במטופלים שקיבלו G/P לאחר כישלון טיפולי יותר מפעם אחת.

החוקרים בחרו 20 מטופלים שטיפולים אנטי-ויראליים ישירים קודמים כשלו עבורם. הנבדקים נחשפו לגלקפרוויר 200 מ"ג/יום ופיברנטסוויר 120 מ"ג/יום במשך 12 שבועות. בתום 12 השבועות מתחילת הטיפול, הם עברו הערכה לתגובה וירולוגית ממושכת. שיעור השגת התגובה היה 100%, בהתבסס על ניתוח נתונים על פי מטרת המחקר.

חמישה מטופלים המודבקים בגנוטיפ 1b, שקיבלו G/P לאחר כישלון טיפולים קודמים יותר מפעם אחת, הוערכו בנוגע להתפתחות של זנים עמידים ל-NS5A. כל המטופלים השיגו תגובה וירולוגית ממושכת, ללא קשר למספר הטיפולים הקודמים (כאשר התנאי שמדובר ביותר מטיפול אחד), התגובה לטיפולים קודמים (חוסר תגובה) ודרגת השחמת (מדד FIB-4 ≥ 3.25). בתחילת הטיפול ב-G/P, כל חמשת המטופלים זוהו כבעלי זן עם מוטציית העמידות ל-NS5A בעמדה aa93. ארבעה מתוכם, זוהו כבעלי זן עם מוטציה בשתי העמדות aa31 ו-aa93 (מוטציה כפולה). החוקרים מצאו כי כל המטופלים הצליחו להשיג תגובה וירולוגית ממושכת עם הטיפול ב-G/P, ללא קשר לקיום המוטציה לעמידות, כאשר בעבר טיפולים שכללו תרופות מסוג מעכבי NS5A, כשלו עבורם יותר מפעם אחת.

מסקנת החוקרים היא ש-G/P מהווה באופן פוטנציאלי טיפול מוצא אחרון עבור מטופלים שכשלו על טיפולים אנטי-ויראליים ישירים אחרים, יותר מפעם אחת.

מקור: 

Akuta, N. et al. (2018). Journal of Medical Virology. https://doi.org/10.1002/jmv.25278

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  מעכבי NS5A,  זנים עמידים,  טיפול מוצא אחרון
תגובות