הפטיטיס C

טיפול בהפטיטיס C מפחית את הסיכון לאירועי תחלואת לב וכלי דם

מחקר עוקבה זה בדק האם טיפול בנגיף דלקת הכבד C עם שני משטרי טיפול שונים, מצליח להפחית את הסיכון ללקות באירוע של תחלואה לבבית וכלי דם, ומצא שהסיכון אכן מופחת בעיקר עם תרופות נוגדות נגיף ישירות

10.07.2019, 17:50

זיהום בנגיף דלקת הכבד מסוג Cי(HCV) קשור לסיכון מוגבר לאירועי תחלואת לב וכלי דם (Cardiovascular disease). טרם הובהר האם לטיפול עם תרופות נוגדות נגיף ישירות יש השפעה על סיכון זה.

מחקר עוקבה זה ערך חיפוש אלקטרוני של מטופלים עם זיהום כרוני של נגיף דלקת הכבד מסוג C מתוך מאגר מידע של יוצאי צבא הנגועים בנגיף זה. מתוך 242,680 המטופלים שנמצאו, זוהו 4,436 שטופלו עם משלב שכלל את התרופות אינטרפרון בתוספת אתילן גליקול (Pegylated Interferon) וריבווירין (Ribavirin). בנוסף אותרו 12,667 מטופלים שטופלו עם תרופות נוגדות נגיף ישירות. החולים שטופלו תרופתית עברו התאמה לקבוצת ביקורת של חולים שלא טופלו מעולם, מבחינת גיל, גזע, מין וערכי בסיס. כל הנבדקים שנכללו היו ללא אירועי עבר של תחלואת לב וכלי דם כתוצאה מהזיהום. התוצא הראשי היה אירועי תחלואת לב וכלי דם שענו על הגדרות לאבחנות שמופיעות בסיווגי המחלות הבינלאומיים (ICD) מספר 9 או מספר 10. תוצא זה נבדק בקבוצות הטיפול השונות, וכן במטופלים עם תגובה נגיפית מתמשכת לטיפול לעומת מטופלים ללא תגובה מעין זו.

בקבוצות הטיפול אותרו 1,239 (7.2%) אירועי תחלואת לב וכלי דם, ואילו בקבוצת הביקורת היו 2,361 אירועים (13.8%). שיעורי ההיארעות היו 30.9 לכל 1,000 שנות מטופל (רווח בר-סמך 95%, 29.6-32.1) בקבוצת הביקורת, ו-20.3 לכל 1,000 שנות מטופל (רווח בר-סמך 95%, 19.2-21.5) בקבוצות הטיפול (P<.0001). טיפול עם אינטרפרון וריבווירין (יחס סיכונים 0.78, רווח בר-סמך 95%, 0.71-0.85) או עם התרופות הישירות (יחס סיכונים 0.57, רווח בר-סמך 95%, 0.51-0.65) קושר לסיכון מופחת באופן מובהק לאירוע תחלואת לב וכלי דם בהשוואה לקבוצת הביקורת. שיעורי ההיארעות לאירועי תחלואת לב וכלי דם היו 23.5 לכל 1,000 שנות מטופל (רווח בר-סמך 95%, 21.8-25.3) בקרב המטופלים עם אינטרפרון וריבווירין, 16.3 לכל 1,000 שנות מטופל (רווח בר-סמך 95%, 14.7-18.0) בקבוצה שטופלה עם תרופות נוגדות נגיף ישירות, ו-30.4 (רווח בר-סמך 95%, 29.2-31.7) בקבוצת הביקורת. תגובה נגיפית מתמשכת לטיפול קושרה לסיכון מופחת להיארעות מקרי תחלואת לב וכלי דם (יחס סיכונים 0.87, רווח בר-סמך 95%, 0.77-0.98).

מסקנות החוקרים היו שטיפול בנגיף דלקת הכבד מסוג C קשור להפחתה משמעותית בסיכון לאירועי תחלואת לב וכלי דם. למטופלים שנטלו תרופות נוגדות נגיף ישירות, ולמטופלים עם תגובה נגיפית מתמשכת לטיפול, היה את הסיכון הנמוך ביותר ללקות באירועים של תחלואת לב וכלי דם.

מקור: 

Butt, AA. et al. (2019). Gastroenterology. 156(4): 987-996.

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  אינטרפרון,  ריבווירין,  מחקרים
תגובות