מחקרים

התפתחות אורכית של ילדים עם הדבקה מקבילה בHCV ו-HIV

חוקרים מדגישים את הצורך לטפל במהירות בילדים עם הדבקה מקבילה בהפטיטיס C ו-HIV, כתוצאה מהעברה אנכית

נגיף HIV (הדמיית אילוסטרציה)
נגיף HIV (הדמיית אילוסטרציה)

ישנה הנחה כי להדבקה מקבילה ב-HIV תפקיד מזיק בפתוגנזה של שחמת הכבד, בקרב ילדים עם הדבקה בהפטיטיס C כתוצאה מהעברה אנכית.

מטרת החוקרים הייתה לתאר את ההתפתחות האורכית של בני נוער שרכשו הדבקה מקבילה בהפטיטיס C ו-HIV, בהשוואה לילדים עם הפטיטיס C בלבד.

החוקרים ביצעו מחקר רטרוספקטיבי רב מוקדי, שכלל נבדקים עם הדבקה כתוצאה מהעברה אנכית בהפטיטיס C ו-HIV, אל מול נבדקי בקרה עם הדבקה בהפטיטיס C בלבד, לאחר התאמה לגיל ומגדר. מעבר לפיברוזיס כבדי מתקדם, המוגדר כדרגה 3F או יותר על סמך אלסטוגרפיה או דירוג ביופסיית METAVIR ותגובה לטיפול, עברו השוואה באמצעות אנליזות רגרסיה חד ורבות משתנים, בנוסף למודל רגרסיה על שם COX.

החוקרים השוו 67 נבדקים עם הדבקה מקבילה ל-67 נבדקים עם הדבקה בהפטיטיס C בלבד, שנעשתה התאמה ביניהם. החוקרים לא דיווחו על מעבר למחלת כבד מתקדמת במהלך העשור הראשון. כאשר הגיעו לגיל חציוני של 20 (19-22), 26.7% מהנבדקים עם ההדבקה המקבילה היו עם שחמת מתקדמת, לעומת 20% מהנבדקים עם הדבקה בהפטיטיס C בלבד (p=0.617). עוד נמצא כי טיפול עם Peg‐IFN/RBVי(Pegylated Interferon with Ribavirin) ניתן ל-37.9% אחוז מהנבדקים עם ההדבקה המקבילה, לעומת 86.6% מהנבדקים עם ההדבקה הבודדת (p<0.001). החוקרים קבעו כי בתחילת הטיפול, הנבדקים עם ההדבקה המקבילה היו מבוגרים יותר (בני 16.9 עם סטיית תקן של 5.1, לעומת 11.7 עם סטיית תקן של 4.5, p<0.001). זאת ועוד, 47.1% הראו פיברוזיס מתקדם, לעומת 7.1% בקבוצת הביקורת (p<0.003), ללא הבדלים בפיזור הגנוטיפים שנחשבים קשים יותר לטיפול. תגובה וירולוגית ממושכת הייתה בת השוואה בין הקבוצות (43.5% לעומת 44%, p=0.122). כמו כן, בנבדקים עם הדבקה כפולה, ההתקדמות לשחמת הייתה נדירה במהלך הילדות, ובסוף גיל ההתבגרות יותר מ-25% מהמטופלים הציגו מחלת כבד מתקדמת. נמצא כי התגובה ל-Peg‐IFN/RBV הייתה דלה ודומה למדי בשתי הקבוצות.

החוקרים סבורים כי עובדה זו ושאר הממצאים, תומכים בצורך לאבחן ולהעניק טיפול מהיר בתרופות אנטי ויראליות ישירות להפטיטיס C, למטופלים עם הדבקה מקבילה כתוצאה מהעברה אנכית.

מקור: 

Sainz, T. et al. (2019). Journal of Viral Hepatitis. https://doi.org/10.1111/jvh.13206

נושאים קשורים:  מחקרים,  הדבקה בו זמנית,  פיברוזיס כבדי,  טיפול בהפטיטיס
תגובות