מחקרים

שינויים ברמות האבץ בסרום של חולי הפטיטיס C

חוקרים סבורים כי תרופות אנטי ויראליות ישירות מעלות רמות אבץ בסרום של חולי הפטיטיס C

02.12.2019, 16:52
HCV, הפטיטיס C, הפטיטיס סי, בדיקה (צילום: אילוסטרציה)

טיפול משלים באבץ ידוע כמשפר פרוגנוזה של חולי הפטיטיס C. עם זאת, מעט ידוע על השינויים ברמות האבץ בסרום של חולים אלו, לאחר טיפול עם תרופות אנטי ויראליות ישירות (direct‐acting antiviral agents - DAAs). במחקר פרוספקטיבי זה, בחנו החוקרים את השינויים ברמות האבץ בסרום, לפני ואחרי טיפול עם תרופות אנטי ויראליות ישירות, בחולי הפטיטיס C.

החוקרים הכלילו במחקר 31 מטופלים עם זיהום כרוני בהפטיטיס C או עם שחמת מפוצה כתוצאה מהדבקה בהפטיטיס C, שקיבלו DAAs (גלקפרוויר עם פיברנטסוויר או אלבסוויר עם גרזופרוויר). רמות האבץ והאלבומין בסרום של הנבדקים נמדדו לפני הטיפול ובסיומו, כמו גם בחלוף 12 שבועות מסיום הטיפול. החוקרים מדדו את השינויים במשך הזמן של רמות האבץ והאלבומין.

החוקרים מצאו כי הגיל החציוני של הנבדקים במחקר היה 68.5 עם סטיית תקן של 12.1 (טווח גילאים של 40-86), וכי 17 מהם היו נשים (55%). בהתבסס על קריטריוני האבחנה של איגוד התזונה הקלינית היפני, 6 מטופלים הוגדרו כסובלים ממחסור באבץ (פחות מ-60 מיקרוגרם/דציליטר) ו-21 מטופלים היו עם מחסור תת-קליני (60-80 מיקרוגרם/דציליטר). החוקרים שמו לב להבדלים משמעותיים ברמות האבץ בסרום, לפני תחילת הטיפול ומיד בסיומו (p=0.01), וכמו כן בין מועד סיום הטיפול לבין 12 שבועות לאחר מכן (P = 0.0003). לא נצפו הבדלים משמעותיים ברמות האלבומין בסרום, מנקודת הזמן שלפני הטיפול לבין מועד סיומו (P = 0.76). זאת ועוד, נצפתה עלייה משמעותית ברמות האלבומין מנקודות הסיום ועד 12 שבועות לאחר מכן (P = 0.01).

החוקרים הגיעו למסקנה כי העלייה ברמת האבץ בסרום קשורה באופן ישיר לטיפול עם DAAs, ואינה כתוצאה מהעלייה באלבומין. ייתכן ועיכוב החלבון הלא-מבני NS3 ו-NS5A על ידי DAAs, קשור לעלייה ברמות האבץ בסרום בחולי הפטיטיס C.

מקור: 

Suda, T. et al. (2019). Hepatology Research. https://doi.org/10.1111/hepr.13409

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  הפטיטיס C,  אבץ בסרום,  אלבומין בסרום
תגובות