מחקרים

תגובה וירולוגית ממושכת עם טיפול של 6 שבועות לכל היותר בהפטיטיס C

חוקרים טוענים כי ניתן לקצר בהצלחה את הטיפול המקובל כיום בהפטיטיס C

(shutterstock) וירוס HCV

הטיפול בזיהום כרוני בהפטיטיס C הפך זה מכבר לקצר יותר, בעקבות הופעת התרופות האנטי ויראליות הישירות (Direct acting antivirals -יDAAs), שהינן יעילות במיוחד. החוקרים מציגים את הניסיון שלהם לקצר את הטיפול המומלץ כיום, עבור חיילים לשעבר עם זיהום כרוני בהפטיטיס C, ועדיין להשיג תוצאים מוצלחים.

החוקרים ביצעו סקירה רטרוספקטיבית על תיקים של חיילים לשעבר, עם זיהום כרוני בהפטיטיס C. התיקים הרלוונטיים היו של חיילים שקיבלו טיפול במשך שבוע לפחות ועד 6 שבועות (8-42 יום) ב-DAA. זאת כאשר תחילת הטיפול הייתה בין הראשון לינואר 2015 ועד ה-15 לאוקטובר 2018, במערכת שירותי הבריאות לחיילים לשעבר בשם Bay Pines. טיפול מוצלח הוגדר ככזה שהושגה בו תגובה וירולוגית ממושכת, לאחר 12 שבועות מתום הטיפול.

החוקרים מצאו כי מתוך 1841 חיילים לשעבר, 27 התאימו לקריטריונים של סקירה זו. בסך הכל, תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות הושגה ב-92.6% מהמטופלים שטופלו במשך שבוע לכל הפחות ועד 6 שבועות לכל היותר. בקרב אלו שהשלימו 4 שבועות טיפול בלבד, 93.3% השיגו תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות. כל ארבעת החיילים לשעבר (100%) שטופלו בין 4 שבועות ל-6 שבועות, השיגו תגובה זו גם הם.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בקרב האוכלוסייה עם הדבקה כרונית בהפטיטיס C, ישנה תת אוכלוסייה שיכולה להשיג תגובה וירולוגית ממושכת, עם טיפול קצר יותר מהמקובל כיום. מחקר פרוספקטיבי בהיקף גדול יותר ככל הנראה ישיג נתונים יעילים בהקשר זה. נראה כי ממצאי החוקרים יכולים להוות תמריץ לעבודות עתידיות.

מקור: 

Joshi, P. et al. (2019). Journal of Gastroenterology and Hepatology. https://doi.org/10.1111/jgh.14703

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  חיילים לשעבר,  עומס ויראלי,  תגובה וירולוגית ממושכת
תגובות