מחקרים

ספירת הטסיות עולה לאחר סילוק הווירוס בזיהום כרוני בהפטיטיס C

חוקרים טוענים כי ספירת הטסיות לא צריכה להוות אינדיקציה לשיפור בפיברוזיס הכבדי

08.01.2020, 17:19
טסיות דם (הדמיית אילוסטרציה)

ספירת טסיות מהווה מרכיב בשיטות ניקוד לא פולשניות, המעריכות את דרגת הפיברוזיס הכבדי, במטופלים עם מחלת כבד כרונית. השיפור במדדים המעידים על פיברוזיס, לאחר טיפול אנטי ויראלי בהפטיטיס C, הפך זה מכבר לאינדיקציה לשיפור במצב הכבד. עם זאת, הווירוס לכשעצמו מסוגל להפחית את מספר הטסיות, לכן צפויה עלייה בספירת הטסיות לאחר סילוקו, ללא תלות בדרגת הפיברוזיס לפני הטיפול. מטרת החוקרים הייתה לבחון השערה זו, על ידי הערכת השינויים בספירת הטסיות לאחר סילוק הווירוס, במטופלים עם זיהום כרוני בהפטיטיס C. את השינויים הללו ריבדו החוקרים על פי נוכחות או היעדר שחמת.

החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית על מטופלים עם זיהום כרוני בהפטיטיס C, שקיבלו טיפול עם תרופות אנטי ויראליות ישירות והשיגו הכחדה של הווירוס. מאותם נבדקים נקלחה ספירת טסיות לפני תחילת הטיפול, בנקודת זמן הראשונה בה לא נמצא רנ"א ויראלי בדם, מיד בתום הטיפול, 6 חודשים לאחר סיומו ולבסוף שנה מסיום הטיפול. החוקרים ערכו השוואה בין חולים עם וללא נוכחות של שחמת.

מתוך 420 נבדקים שקיבלו טיפול להפטיטיס C,י208 נפסלו מהשתתפות במחקר. בעקבות כך, נותרו 212 מטופלים שנכללו באנליזה (142 ללא שחמת ו-70 עם שחמת). החוקרים מצאו כי באופן כללי, נצפתה עלייה משמעותית בספירת הטסיות עד שנה לאחר סיום הטיפול האנטי ויראלי (P<0.001). זאת ועוד, השינויים בספירת הטסיות בין מטופלים עם וללא שחמת לא היו משמעותיים מבחינה סטטיסטית, באף אחת מנקודות הזמן.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ספירת הטסיות עלתה באופן מובהק במטופלים עם הפטיטיס C, שהשיגו הכחדה מוצלחת של הווירוס, ללא תלות בנוכחות או היעדר שחמת. עובדה זו מציעה כי שינויים בספירת הטסיות לאחר סילוק הווירוס, לא צריכה להתפרש כמשקפת שינויים בפיברוזיס הכבדי או ביתר לחץ הדם בשער הכבד.

מקור: 

Sayyar, M. et al. (2019). Liver International. https://doi.org/10.1111/liv.14203

נושאים קשורים:  מחקרים,  טסיות,  הפטיטיס C,  תרופות אנטי וראליות ישירות,  שחמת
תגובות