מחקרים

התנהגות מינית כגורם סיכון להפטיטיס C בקרב אנשים שמזריקים סמים

חוקרים סבורים כי יש לקחת בחשבון את מערכת היחסים בין התנהגות מינית לשימוש בסמים על מנת להקטין את מספר ההדבקות בהפטיטיס C

התמכרות (אילוסטרציה)
התמכרות (אילוסטרציה)

גם כיום, השיעורים של רכישת זיהום בהפטיטיס C נותרים גבוהים ביותר בסביבות מסוכנות, הכוללות שימוש בסמים בהזרקה וקיום יחסי מין בין גברים. עם זאת, מחקרים מעטים בלבד בוחנים את התרומה הבלעדית של התנהגות מינית לסיכון לרכוש זיהום בהפטיטיס C, בקרב אנשים המזריקים סמים (people who inject drugs - PWID).

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה פרוספקטיבי בקרב PWID במונטריאול, בין השנים 2014-2017. במסגרת המחקר, אמדו החוקרים את שכיחות ההדבקות בהפטיטיס C ובחנו את ההתנהגות המינית כמנבא תלוי זמן לרכישת ההדבקה. נבדקים שהיו מלכתחילה שליליים לווירוס, השלימו שאלונים התנהגותיים ובדיקת נוגדנים להפטיטיס C (כל 6 חודשים לפני שנת 2011, וכל 3 חודשים לאחריה). החוקרים יצרו משתנה (כאשר האפשרויות היו ללא קיום יחסי מין, נוכחות בן זוג אחד בלבד מהמין הנגדי, או בן זוג אחד או יותר מאותו מין), המתעדכן במשך הזמן נכון ל-6 או 3 החודשים הקודמים למענה על השאלון. החוקרים חישבו את הזמן עד לרכישת ההדבקה באמצעות אנליזת רגרסיה ע"ש COX, תוך התאמה לגיל, מגורים לא קבועים ומאסר (ב-3 חודשים האחרונים), והזרקה יומית של הרואין, קוקאין ואופיאואידים במרשם (בחודש האחרון).

החוקרים מצאו כי בקרב 440 PWID (שנתוני הבסיס שלהם היו: גיל חציוני של 33, 18.9% נשים, 1.4% נשאי HIV), סך של 156 נבדקים הפכו לחיוביים להפטיטיס C במהלך תקופת המעקב (שיעור היארעות כולל של 11.9 מתוך 100 שנות אדם). ניכר כי שיעור ההיארעות היה נמוך ביותר בקרב הקבוצה שלא קיימה יחסי מין כלל (8.7 מתוך 100 שנות אדם בגברים ו-2.91 מתוך 100 שנות אדם בנשים), והגבוה ביותר בקרב אלו שהיה להם בן זוג אחד או יותר מאותו המין (24.14 מתוך 100 שנות אדם בגברים ו-21.97 מתוך 100 שנות אדם בנשים). זאת ועוד, בקרב גברים, הסיכון לרכישת הדבקה בהפטיטיס C היה נמוך ב-47% בכאלו שלא דיווחו על קיום יחסי מין, בהשוואה לכאלו שדיווחו על בן זוג אחד או יותר מאותו המין (יחס סיכונים מותאם של 0.53, רווח בר-סמך 95%: 0.28-0.99).

החוקרים הגיעו למסקנה כי בעוקבה שערכו, דיווח על קיום יחסים עם בני אותו מין נמצא קשור לסיכון מוגבר לרכישת הדבקה בהפטיטיס C בקרב גברים. עובדה זו מדגישה את הצורך ליצור אסטרטגיות ממוקדות, שמטרתן להקטין את הסיכון להידבק בהפטיטיס C. זאת כאשר נלקחת בחשבון מערכת היחסים המורכבת בין התנהגות מינית, לבין שימוש בסמים בהזרקה.

מקור: 

Jacka, B. et al. (2019). Journal of Viral Hepatitis. https://doi.org/10.1111/jvh.13194

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  שימוש בסמים בהזרקה,  גברים המקיימים יחסי מין עם גברים
תגובות