מחקרים

טיפול אנטי-ויראלי ישיר כנגד הפטיטיס C אינו מעלה את היארעות הקרצינומה הפטוסלולרית דה-נובו

במחקר זה החוקרים מראים כי טיפול אנטי ויראלי ישיר אינו מעלה את הסיכון לקרצינומה הפטוסלולרית. הסיכון עולה באנשים שאינם מגיבים לטיפול תרופתי ונשארים חיוביים לוירוס

25.03.2020, 13:06
HCV, הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

יעילות התרופות האנטי-ויראליות הישירות (DAAs) לטיפול בהפטיטיס C י(HCV) הוא נושא שעבר בירור ואומת בעבר. יחד עם זאת, ישנן עבודות המעלות שאלה בדבר עליה בשכיחות של קרצינומה הפטוסלולרית (HCC) במטופלים המקבלים טיפול בתרופות אנטי-ויראליות ישירות.

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את היארעות הקרצינומה ההפטוסלולרית במטופלי עוקבה אמתית המקבלים טיפול נגד הפטיטיס C בתרופות אנטי-ויראליות ישירות. החוקרים ערכו מחקר פרוספקטיבי רב מרכזי על מנת לבדוק את העניין. כל המטופלים המבוגרים עם הפטיטיס C שטופלו בין מרץ 2015 לבין דצמבר 2017 ב-4 בתי חולים של אזור קמפניה (דרום איטליה) עם 6 חודשי מעקב לפחות נרשמו למחקר. 323 מטופלים נכללו במחקר. מרבית החולים לקו בהפטיטס C מזן 1bי(61.8%). ה-SVR12 הכולל היה 95.5% (ללא וירוס בדם לאחר 12 שבועות טיפול). חציון זמן המעקב היה 10 חודשים. היארעות קרצינומה הפטוסלולרית הייתה 0.2 ל-100 חודשי אדם (היארעות גולמית 3.4%, רווח בר סמך 95% 1.5-5.3%). הזמן החיציוני להופעת הקרצינומה ההפטוסלולרית היה 11 חודשים. היארעות הקרצינומה ההפטוסלולרית הייתה גבוהה יותר באופן מובהק באנשים שלא הגיעו ל-SVR12 בהשוואה לאלו שכן (28.6% לעומת 2.8%, p<0.05). לא היו מטופלים עם פיברוזיס ברמות Fי0-3 שפיתחו קרצינומה הפטוסלולרית. החוקרים ערכו ניתוח נתונים רב משתני הבודק את הזמן עד האירוע ולא מצאו משתנים הקשורים באופן עצמאי בסיכון לקרצינומה הפטוסלולרית במטופלים עם שחמת הכבד.

לסיכום, טיפול בתרופות אנטי-ויראליות ישירות לא הגביר את הסיכון לקרצינומה הפטוסלולרית. מטופלים אשר הגיעו ל-SVR12 היו בסיכון נמוך יותר להיארעות הקרצינומה ההפטוסלולרית. דרושים מחקרים נוספים עם מנת להעריך את ההיארעות ואת הסיכון לקרצינומה הפטוסלולרית במטופלים בתרופות אנטי-ויראליות ישירות במעקב ארוך טווח.

מקור: 

Buonomo AR., et al. (2020) Medicine (Baltimore) 99(6): e18948. doi: 10.1097/MD.0000000000018948.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  קרצינומה הפטוסלולרית,  הפטיטיס C,  היארעות
תגובות