בדיקות לא פולשניות

זיהוי פיברוזיס כבדי מתקדם בחולים עם HCV ומחלת כליה סופנית

חוקרים סבורים כי ציונים בסולמות FIB-4 ,King’s ו-APRI מזהים פיברוזיס מתקדם בחולי HCV עם מחלת כליה כרונית

ידוע כי ישנה חשיבות רבה בהערכת הפיברוזיס הכבדי לפני השתלת כליה, במטופלים עם מחלת כבד כתוצאה מהדבקה בהפטיטיס C וסיבוך בדמות מחלת כליה סופנית. החוקרים העריכו את הדיוק של בדיקות לא פולשניות לזיהוי פיברוזיס כבדי מתקדם בחולים כאלו.

החוקרים ביצעו מחקר רטרוספקטיבי בו אספו נתונים מ-139 מטופלים עם מחלת כליה סופנית והדבקה בהפטיטיס C. הנתונים כללו יחס בין אספרטט אמינוטרנספראז (AST) לאלנין אמינוטרנספראז (ALT),יAPRIי(AST platelet ratio index), ציון בסולם FIB-4, ציון באינדקס הפיברוזיס וציון בסולם King. הגיל הממוצע של הנבדקים היה 52.8, 76.3% נשים, 86.4% אפרו-אמריקאים ו-45.3% עם רמות גבוהות של ALT. החוקרים השוו את התוצאות לממצאים מבדיקה היסטולוגית של ביופסיות (תקן ייחוס). התוצא העיקרי הוגדר כזיהוי של פיברוזיס כבדי מתקדם, כלומר פיברוזיס בדרגה 3 או שחמת. החוקרים בנו עקומות AUROCי(Area under the receiver operating characteristic) וקבעו ערכי סף אופטימליים עבור כל מבחן. כמו כן חישבו את הרגישות, הספציפיות, הערכים המנבאים החיוביים והשליליים, ואת הדיוק האבחנתי. בנוסף, חזרו על האנליזה עם ריבוד לפי רמות תקינות (35 יחידות/ליטר ומטה עבור גברים ו-25 יחידות/ליטר ומטה עבור נשים), ורמות מוגברות של ALT.

החוקרים מצאו כי הציונים בסולם FIB-4 זיהו חולים עם פיברוזיס מתקדם, עם AUROC של 0.71 (רווח בר-סמך 95%: 0.61-0.8), ציונים בסולם ה-King עם AUROC של 0.69 (רווח בר-סמך 95%: 0.58-0.8) וה-APRI עם AUROC של 0.68 (רווח בר-סמך 95%: 0.59-0.79). הדיוק של בדיקות אלו עלה עוד יותר כאשר בדקו מטופלים עם רמות ALT מוגברות. עוד נמצא כי כל הבדיקות הניבו תוצאות לא מדויקות כאשר שימשו להערכת מטופלים עם רמות תקינות של AST ו-ALT.

החוקרים הגיעו למסקנה כי במטופלים עם מחלת כליה סופנית והדבקה בהפטיטיס C, ציוני FIB-4, ציוני King ו-APRI הצליחו לזהות את אלו שיש להם פיברוזיס מתקדם, עם ערכי AUROC שנעים בין 0.68 ל-0.71. דיוק הבדיקות עלה במקצת כאשר נבדקו מטופלים עם רמות גבוהות של ALT, אך הן הניבו תוצאות לא מדויקות כאשר נבדקו מטופלים עם רמות תקינות של ALT.

מקור: 

Schmoyer, C. J. et al. (2020). Clinical Gastroenterology and Hepatology. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.02.019

נושאים קשורים:  בדיקות לא פולשניות,  שחמת,  מחלת כליה סופנית,  פיברוזיס מתקדם,  הפטיטיס C,  מחקרים
תגובות