מחקרים

יעילות גלקפרוויר ופיברנטסוויר במטופלים נאיביים לטיפול עם זיהום הפטיטיס C כרוני

באנליזה זו נמצא כי הטיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר מוביל לשיעורים גבוהים ביותר של השגת SVR12 עם פרופיל בטיחות מצוין בחולים לא שחמתיים ועם שחמת מפוצה שהיו נאיביים לטיפולי עבר

נגיף הפטיטיס C, מחלת HCV (צילום: אילוסטרציה)

גלקפרוויר ופיברנטסוויר (glecaprevir/pibrentasvir-G/P) אושרה על ידי מינהל המזון והתרופות בארצות הברית לטיפול בן שמונה שבועות בזיהום הפטיטיס  C כרוני במטופלים נאיביים לטיפול ללא שחמת או עם שחמת מפוצה. במחקר זה בוצעה אנליזה משולבת של שמונה מחקרי פאזה 2 ו-3 שמטרתה להעריך את היעילות והבטיחות של הטיפול בחולי HCV מגנוטיפ 1-6 ללא שחמת או עם שחמת מפוצה.

במחקר הוכללו 1,248 מטופלים כאשר מתוכם ל-27% היתה שחמת. רוב המשתתפים היו ממוצא לבן (80%) והיו עם HCV מגנוטיפ 1 (47%) או 3 (22%). הגיל החציוני של המשתתפים היה 54 שנים.

במחקר נמצא כי שיעור התגובה הוירולוגית הממושכת בשבוע 12 (SVR12) היה 97.6% באוכלוסיית ה"כוונה לטפל" ו-99.3% באוכלוסיית ה"כוונה לטפל" המתוקננת. כאשר בוצע ניתוח הממצאים ללא מטופלים עם גנוטיפ 3 ושחמת מפוצה (לפי התווית התרופה באירופה), השיעור של SVR12 נותר גבוה מאוד ועמד על 97.6% באוכלוסיית ה"כוונה לטפל" ו-99.4% באוכלוסיית ה"כוונה לטפל" המתוקננת.

בסך הכל, נצפו שמונה מקרים של כשלון וירולוגי (שבעה מקרים במשתתפים ללא שחמת ומקרה אחד במטופל עם שחמת). כשלון וירולוגי לא נמצא קשור לסמנים של מחלת כבד מתקדמת או תת קבוצות ספציפיות כדוגמת משתמשי אלכוהול, תחליפי אופיאואידים, רקע של שימוש בסמים בהזרקה או כשל כלייתי מתקדם.

תופעות לוואי הקשורות בטיפול התרחשו ב-58% מהמשתתפים. התופעות הנפוצות ביותר היו כאבי ראש (12%) ועייפות (12%). תופעות לוואי קשות ותופעות לוואי בכללותן שגרמו להפסקת הטיפול נצפו ב-2% ו-1% מהמשתתפים, בהתאמה.

החוקרים מסכמים כי אנליזה משולבת זו של שמונה מחקרים מצביעה על כך שלטיפול של שמונה שבועות עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר יעילות גבוהה בחולי HCV מגנוטיפ 1-6, נאיביים לטיפול ללא שחמת או עם שחמת מפוצה.

מקור: 

Zuckerman, E. et al. (2020) Clinical Gastroenterology and Hepatology. doi: 10.1016/j.cgh.2020.06.044

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  תגובה וירולוגית ממושכת,  אנליזה ממושכת,  בטיחות,  יעילות