מחקרים

יעילות ובטיחות של גלקפרוויר עם פיברנטסוויר במטופלים עם גנוטיפ 5 או 6 של הפטיטיס C

חוקרים סבורים כי טיפול בן 8 שבועות עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר יעיל בחולי HCV עם גנוטיפ 5/6, ללא שחמת או עם שחמת מפוצה

15.09.2020, 17:32
היפטיטיס C. אילוסטרציה
הפטיטיס C. אילוסטרציה

כידוע, לווירוס הפטיטיס C יש מגוון גנטי רחב עם 6 גנוטיפים מרכזיים (1-6) ותפוצה כלל עולמית. עם זאת, גנוטיפים 5 ו-6 של הווירוס הינם נדירים ונוכחים בפחות מ-10 מיליון נדבקים בכל העולם. לכן, ישנו רק מידע מוגבל בנוגע לשימוש בתרופות אנטי ויראליות ישירות בגנוטיפים אלו. מטרת החוקרים אם כן, הייתה להעריך את היעילות והבטיחות של גלקפרוויר ופיברנטסוויר בחולים עם הדבקה בגנוטיפ 5 או 6 של הנגיף, שהם ללא שחמת או עם שחמת מפוצה.

החוקרים טיפלו בחולים עם הדבקה כרונית בגנוטיפ 5 או 6 של הפטיטיס C, עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר במתן פומי (300 מ"ג ו-120 מ"ג, בהתאמה) פעם ביום במשך 8 עד 12 שבועות. התוצא העיקרי להערכת היעילות היה תגובה וירולוגית ממושכת 12 שבועות לאחר תום הטיפול, באוכלוסייה לפי כוונה לטפל.

החוקרים העריכו 181 חולים – 56 עם גנוטיפ 5 ו-125 עם גנוטיפ 6 של הפטיטיס C. רובם לא קיבלו טיפול בעבר (88%) והיו ללא נוכחות של שחמת (85%). החוקרים מצאו כי שיעור השגת התגובה הווירולוגית הממושכת לאחר 12 שבועות טיפול בן 8 או 12 שבועות עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר, היה 98% (178 מתוך 181 חולים). בנוסף, טיפול בן 8 שבועות הניב שיעורי תגובה של 95% (21 מתוך 22 חולים) בחולים עם גנוטיפ 5, ו-99% (69 מתוך 79 חולים) בחולים עם גנוטיפ 6, כאשר לא הייתה להם שחמת. זאת ועוד, טיפול בן 8 ו-12 שבועות בחולים עם שחמת מפוצה, השיג תגובה וירולוגית ממושכת בשיעור של 100% (10 מתוך 1 חולים) בגנוטיפ 5 ו-94% (17 מתוך 18 חולים) בגנוטיפ 6. לבסוף, קבעו החוקרים כי הטיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר נסבל היטב ע"י החולים – ל-3% (6 מתוך 181 חולים) היו תופעות לוואי בדרגה 3 או יותר, ולא היו תופעות לוואי רציניות הקשורות לטיפול או הפסקה שלו.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ישנם שיעורים גבוהים של השגת תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות, כתוצאה מטיפול בן 8 שבועות עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר, בחולים עם גנוטיפ 5 (96%) או 6 (99%) של הפטיטיס C, ללא שחמת או עם שחמת מפוצה.

מקור:

Yao, B. B. et al. (2020). Liver International. https://doi.org/10.1111/liv.14535

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  תגובה וירולוגית,  שחמת
תגובות