מחקרים

יעילות ובטיחות של גלקפרוויר ופיברנטסוויר במטופלים עם הפטיטיס C בגיל 75 ומעלה

חוקרים סבורים כי גלקפרוויר עם פיברנטסוויר יעילות ובטוחות עבור אוכלוסייה קשישה עם הפטיטיס C

קשיש מאושפז בבית חולים (צילום: אילוסטרציה)

עם הזמן, יש עליה בהזדמנות ובאפשרות לטפל בחולים מבוגרים יותר עם הדבקה בהפטיטיס C. החוקרים בחנו את היעילות והבטיחות של גלקפרוויר עם פיברנטסוויר, במטופלים עם הפטיטיס C שגילם 75 או יותר.

החוקרים העריכו רטרוספקטיבית 131 חולים עם הדבקה בהפטיטיס C, שקיבלו טיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר, ב-9 מוסדות ביפן. החוקרים חילקו את הנבדקים לשתי קבוצות לפי הגיל שלהם: הקבוצה המבוגרת יותר (43 נבדקים בגיל 75 ומעלה) והקבוצה הצעירה יותר (88 נבדקים שגילם מתחת ל-75). החוקרים השוו את המאפיינים הקליניים, התגובה הווירולוגית ותופעות הלוואי בין שתי הקבוצות. בנוסף, ניסו להעריך את הגורמים המנבאים לתופעות הלוואי.

החוקרים מצאו כי נוכחות של שחמת (27.9%), היסטוריה של קרצינומה של הכבד (23.3%) ותחלואה נלווית (88.4%), נצפו בשכיחות גבוהה יותר בקבוצה המבוגרת, בהשוואה לקבוצה הצעירה. 6 נבדקים (14%) מהקבוצה המבוגרת ו-19 (21.6%) מהקבוצה הצעירה, נשרו מהמחקר לפני ההערכה של השגת תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות. באוכלוסייה לפי כוונה לטפל, 86% מהקבוצה המבוגרת ו-78.4% מהקבוצה הצעירה השיגו תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות (P = 0.30). באוכלוסייה המותאמת לפי כוונה לטפל, כל הנבדקים השיגו תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות. סך הכל 27.5% מהנבדקים חוו תופעות לוואי, כאשר השכיחה ביותר הייתה גרד, והייתה קשורה באופן משמעותי למין נקבה, טיפול בהמודיאליזה ורמות אלבומין בסרום בתחילת המחקר של פחות מ-4 גרם/דציליטר.

החוקרים הגיעו למסקנה כי טיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר הינו יעיל ונסבל היטב, אפילו באוכלוסייה קשישה עם הדבקה בהפטיטיס C, שגילה 75 ומעלה.

מקור:

Kinoshita, A. et al. (2020). Geriatrics & Gerontology International. https://doi.org/10.1111/ggi.13919

נושאים קשורים:  מחקרים,  קשישים,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  תגובה וירולוגית ממושכת,  גורמים מנבאים
תגובות