מחקרים

שיעורי תגובה גבוהים לטיפול בהפטיטיס C עם תרופות אנטי ויראליות ישירות

חוקרים סבורים כי טיפול אנטי ויראלי הינו יעיל בשיעורים גבוהים, אף אם התבצע רק שליש ממנו

ניסוי בתרופות (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי באנגליה, בחירת הטיפול בהפטיטיס C נקבעת על ידי חוזים לאומיים שמשתנים עם הזמן, עובדה המובילה להשוואה בלתי נמנעת בין משלבי הטיפול השונים. בנוסף, באנגליה ישנה אוכלוסייה מגוונת עם הפטיטיס C, כולל שיעור גדול של גנוטיפים וויראליים שאינם נפוצים. מטרת החוקרים הייתה להעריך את יעילותם של טיפולים אנטי ויראליים ישירים להפטיטיס C באנגליה, באמצעות נתונים מהעולם האמיתי, מרישום הטיפולים הלאומי.

החוקרים ערכו אנליזה של שיעורי השגת SVRי(Sustained virological response)י12 שבועות לאחר סיום הטיפול, בחולים שקיבלו טיפול משנת 2014 ועד אוגוסט 2018 והגיעו לבדיקות SVR. החוקרים ערכו אנליזה חד-משתנית של תתי קבוצות, באמצעות מבחני חי-בריבוע. הם בנו מודלים רבי משתנים עם משתנים רלוונטיים קלינית, על מנת לקבוע מנבאים להשגת SVR ולהעריך את ההשפעה של משלבי הטיפול השונים.

החוקרים מצאו נתונים בנוגע להשגת SVR של 14,603 חולים שקיבלו טיפול. הם מצאו כי שיעור השגת ה-SVR הכולל היה 95.59% (רווח בר-סמך 95%: 95.25%‐95.91%). בנוסף, הראו החוקרים באמצעות מודל רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים של נבדקים עם גנוטיפ 1 של הווירוס, שהסיכוי להשיג SVR בקבוצה שקיבלה אלבזוויר עם גרזופרוויר היו גבוהים יותר, בהשוואה לאלו שקיבלו סופוסבוויר עם לדיפסוויר (יחס סיכויים של 1.891, רווח בר-סמך 95%: 1.072‐3.336,  = 0.028). לעומת זאת, החוקרים לא מצאו הבדל מובהק בין משלבי הטיפול כאשר היה מדובר בגנוטיפ 3. לבסוף, נמצא כי נבדקים שהשלימו לפחות שליש מהטיפול המתוכנן, השיגו SVR בשיעורים שהגיעו אף ל-80%.

החוקרים הגיעו למסקנה כי כל משלבי הטיפול האנטי-ויראליים הישירים המאושרים כיום לטיפול בהפטיטיס C, הינם בעלי יעילות דומה (מעל 95%), באוכלוסייה שאינה נבחרה באופן מיוחד. זאת ועוד, אי השלמה של הטיפול המתוכנן עדיין הסתיימה בשיעורי SVR של מעל 80%, בהנחה שלפחות שליש מהטיפול התבצע בפועל.

מקור:

Drysdale, K. et al. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2020; 52; 168-181. https://doi.org/10.1111/apt.15780

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  תרפות אנטי ויראליות ישירות,  תגובה וירולוגית ממושכת
תגובות