הפטיטיס C

הכחדה של זיהום כרוני עם HCV: שיפור בחוסר האיזון של המיקרוביוטה רק בחולים ללא שחמת

חוקרים סבורים כי החלמה מהפטיטיס C כרונית קשורה לשינוי בהרכב החיידקים במעי

23.02.2021, 10:41

ידוע זה מכבר כי מחלות כבד והתוצאים שלהן קשורים להרכב המיקרוביוטה במעי, אך קשה לבסס את הסיבתיות של קשר זה. כמו כן, ידוע כי המיקרוביוטה במעי משתנה בחולים עם הפטיטיס C. היות וזיהום כרוני בהפטיטיס C ניתן כיום לריפוי כמעט בכל החולים, מודל זה הינו אידאלי לחקר ההשפעה של מחלות כבד על הרכב החיידקים במעי. מטרת החוקרים הייתה לבצע אנליזה פרוספקטיבית של השינויים בהרכב החיידקים במעי בחולים שקיבלו טיפול עם תרופות אנטי-ויראליות ישירות (DAA – Direct Acting Antivirals) והשיגו תגובה וירולוגית ממושכת (SVR – sustained virological response).

החוקרים ערכו ריצוף בטכנולוגיית Amplicon של אזור V1-V2 בגן של ה-16S RNA על דגימות צואה של חולים עם הפטיטיס C כרונית. החוקרים נתנו לחולים בקבוצת ההתערבות טיפול עם DAA (65 חולים) ואילו לקבוצת הביקורת לא נתנו טיפול (33 חולים). החוקרים הכלילו רק נבדקים שהשיגו SVR. החוקרים מצאו כי מגוון האלפא גדל מספרית אך לא באופן מובהק, מתחילת המחקר ועד הגעה ל-SVR לאחר 24 או 48 שבועות (2.784 עם סטיית תקן של 0.248 לעומת 2.846 עם סטיית תקן של 0.224; p = 0.057). כאשר ביצעו ריבוד לנוכחות שחמת, נצפתה עלייה משמעותית במגוון האלפא רק בחולים ללא שחמת. כמו כן, נמצא כי ההבדלים בהרכב חיידקי המעי הנגרמים על ידי השגת SVR נצפו רק בחולים ללא שחמת כבד. לבסוף, החוקרים דיווחו כי בחולים עם שחמת, כמו גם בקבוצת הביקורת, לא נצפו הבדלים מובהקים בהרכב החיידקים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי השגה של תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 24 או 48 שבועות בחולים עם זיהום הפטיטיס C כרוני, הייתה קשורה לשינויים בהרכב החיידקים במעי. עם זאת, שינויים אלה נצפו רק בחולים ללא שחמת. הם סבורים כי לשינויים בכבד יש השפעה על המיקרוביוטה במעי, עובדה הנתמכת על ידי השינוי בהרכב החיידקים כתלות בדרגת השחמת, בחולים המחלימים מהפטיטיס C כרונית.

מקור: 

Wellhoner, F. et al. Hepatology 2021; https://doi.org/10.1002/hep.31700

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  מיקרוביוטה,  מיקרוביום המעי,  מחקרים
תגובות