קרצינומה של הכבד

ההשפעה של תרופות אנטי-ויראליות ישירות על מחלת כבד סופנית בקרב חולים עם הפטיטיס C כרונית והפרעות שימוש בחומרים

חוקרים סבורים כי יש לטפל בכל החולים עם הפטיטיס C והפרעת שימוש בחומרים

08.04.2021, 17:46
כבד (אילוסטרציה)
כבד (אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההשפעה של תרופות אנטי-ויראליות ישירות (DAAs - direct‐acting antivirals) על שחמת לא מפוצה (DCC - decompensated cirrhosis) וקרצינומה של הכבד (HCC - hepatocellular carcinoma), בחולים עם זיהום כרוני בהפטיטיס C והפרעת שימוש בחומרים, בהשוואה לחולים ללא הפרעת שימוש בחומרים.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, בו השתמשו בנתונים ממאגר MarketScanי(2013-2018) בו זיהו 29,228 חולים עם הפטיטיס C כרונית, כאשר ל-22% (6,385 נבדקים) הייתה לפחות הפרעה אחת של שימוש בחומרים. החוקרים השתמשו במודל IPTWי(inverse probability of treatment weighted) ומודלים יחסיים להערכת סיכונים על של COX, על מנת להשוות את הסיכון לפתח DCC ו-HCC.

החוקרים מצאו כי בקרב חולים ללא שחמת, הטיפול הפחית את הסיכון לפתח DCC בקרב חולים עם הפרעת שימוש בחומרים (יחס סיכונים מותאם 0.13, רווח בר-סמך 95%: 0.06-0.30) וכאלו ללא הפרעת שימוש בחומרים (יחס סיכונים מותאם 0.11, רווח בר-סמך 95%: 0.07-0.18), בעוד כי הסיכון לפתח HCC לא היה מופחת בקבוצת הפרעת שימוש בחומרים (יחס סיכונים מותאם 0.91, רווח בר-סמך 95%: 0.33-2.48). כמו כן, נמצא כי בחולים עם שחמת כבד, הטיפול הפחית את הסיכון לפתח HCC, בהשוואה לחולים שלא קיבלו טיפול, בקרב חולים עם הפרעת שימוש בחומרים (יחס סיכונים מותאם 0.33, רווח בר-סמך 95%: 0.13-0.88) וחולים ללא הפרעת שימוש בחומרים (יחס סיכונים מותאם 0.40, רווח בר-סמך 95%: 0.25-0.65). זאת בניגוד לסיכון לפתח DCC, שלא הצטמצם בקבוצת הפרעת השימוש בחומרים (יחס סיכונים מותאם 0.64, רווח בר-סמך 95%: 0.37-1.13). זאת ועוד, החוקרים דיווחו כי בקרב חולים שלא קיבלו טיפול והייתה להם שחמת כבד, בקבוצת השימוש בחומרים היה סיכון גבוה יותר לפתח DCC (יחס סיכונים מותאם 1.52, רווח בר-סמך 95%: 1.03-2.24) ו-HCC (יחס סיכונים מותאם 1.69, רווח בר-סמך 95%: 1.05-2.72), בהשוואה לקבוצה ללא הפרעת שימוש בחומרים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בקרב חולי הפטיטיס C עם הפרעת שימוש בחומרים, טיפול עם DAAs הפחית את הסיכון לפתח DCC אך לא את הסיכון לפתח HCC, בקבוצת החולים ללא שחמת. לעומת זאת, מצאו כי טיפול ב-DAAs הפחית את הסיכון לפתח HCC אך לא את הסיכון לפתח DCC, בחולים עם שחמת. זאת ועוד, החוקרים טוענים כי בקרב הנבדקים שלא קיבלו טיפול, חולים עם הפרעת שימוש בחומרים היו בסיכון גבוה משמעותית לפתח DCC ו-HCC, בהשוואה לחולים ללא הפרעת שימוש בחומרים. החוקרים סבורים כי יש לשקול טיפול עם DAAs עבור כל החולים עם הפטיטיס C והפרעת שימוש בחומרים, תוך התייחסות להפרעת השימוש עצמה.

מקור: 

Park, H. et al. Hepatology 2021; https://doi.org/10.1002/hep.31732

נושאים קשורים:  קרצינומה של הכבד,  הפטיטיס C,  הפרעת שימוש בסמים,  מחקרים
תגובות