מחקרים

גלקפרוויר ופיברנטסוויר נגד HCV: מה ההשפעה של טיפול מקוטע על יעילות הטיפול?

חוקרים בחנו את הדבקות של מטופלים הנוטלים גלקפרוויר ופיברנטסוויר לטיפול ב-HCV, את ההשפעה של משך הטיפול על הדבקות, ואת ההשפעה של הדבקות ושל טיפול מקוטע על יעילות הטיפול, ומצאו כי למרות הכול שיעורי היעילות נותרו גבוהים

טיפול תרופתי (צילום: אילוסטרציה)

תרופות נוגדות נגיפים ישירות (DAAs) פומיים דוגמת גלקפרוויר / פיברנטסוויר (G / P), מומלצים לטיפול בזיהום בנגיף דלקת הכבד הנגיפית מסוג Cי(HCV). עם זאת יעילות הטיפול בחולים עם דבקות (adherence) תת-מיטבית איננה ברורה, בפרט תחת משך טיפולי קצר.

במחקר שפורסם בכתב העת The American Journal of Gastroenterology בוצעו ניתוחי post-hoc להערכת דבקות (בהתבסס על ספירת גלולות) בחולים שיועדו לטיפול של 8 או 12 שבועות בעזרתG / P, ההשפעה של אי-דבקות בטיפול על התגובה הנגיפית המתמשכת בשבוע 12 לאחר הטיפול (SVR12), גורמים הקשורים לאי-דבקות, ויעילות הטיפול בקרב חולים עם טיפול מקוטע של G / P.

הנתונים אוגדו מ-10 ניסויים קליניים בשלב 3 בחולים שלא טופלו בעבר, שהיו נגועים בגנוטיפ HCVי1-6 ללא שחמת כבד / עם שחמת מפוצה (ניתוח דבקות בטיפול) ומ-13 ניסויים קליניים בשלב 3 של כלל החולים עם HCV (ניתוח טיפול מקוטע).

בקרב 2,149 חולים שנכללו במחקר, הדבקות הממוצעת הכוללת הייתה 99.4%. הדבקות פחתה לאורך הטיפול (שבועות 0-4: 100%; שבועות 5-8: 98.3%; ובשבועות 9-12: 97.1%), ואחוז החולים עם דבקות של 80% או ≥90% ירד. שיעור ה-SVR12 באוכלוסיית הכוונה לטפל (ITT) היה 97.7% (modified ITT SVR12 99.3%) ונותר גבוה גם בקרב מטופלים לא-דבקים מאוכלוסיית ה-modified ITTי(<90%: 94.4%-100%; <80%: 83.3%-100%). הפרעות פסיכיאטריות היו מקושרות ל-<80% דבקות, ומשך טיפולי קצר יותר היה מקושר ל-≥80% דבקות. בקרב 2,902 חולים שנכללו בניתוח הטיפול המקוטע, 33 (1.1%) סבלו מקטיעה כלשהי של הטיפול עם G / P של ≥1 יום, עם שיעור SVR12 של 93.9% (31/33). לא אירעו כשלים וירולוגיים כלשהם.

לסיכום, ממצאים אלה תומכים בהשפעה של משך הטיפול על שיעורי ההיצמדות, ומחזקים את עקרון ה"טיפול סלחני" בזמן השימוש בתרופות נוגדות-נגיפים ישירות.

מקור: 

Zamor, Philippe J. et al. The American Journal of Gastroenterology. 2021 Jun 11.doi: 10.14309/ajg.0000000000001332

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  דבקות בטיפול
תגובות